Galerie restaurování církevních artefaktů

Restaurování mobiliáře kapličky poblíž Příbrami
S1440001.JPG
S1440002.JPG
S1440004.JPG
S1440006.JPG
S1440005.JPG
S1440007.JPG
S1440012.JPG
Mobiliář kostela v obci Zvole u Prahy
Oprava lavic a jejich impregnace proti červotočům v kostele
P6160398.JPG
P6160397.JPG
P6160399.JPG
P6160400.JPG
P6170413.JPG
P6170414.JPG
P6170421.JPG
P6170415.JPG
P6170416.JPG
P6170420.JPG
P6170424.JPG
P6170425.JPG
P6170426.JPG
P6170427.JPG
P6290519.JPG
P6290520.JPG
P6290521.JPG
Kostel Sv. Martina v Tochovicích u Příbrami
Restaurování oltářního obrazu
Tento obraz je zdokumentované dílo Karla Škréty,Svatý Martin Dělící se o Plášť s prosebníkem. 
Je otázkou co je předloha a co původní 
(obraz s podpisem je v majetku ČESKÉ NÁRODNÍ GALERIE pozn. autora ).
Zde zobrazený obraz je proporciálně realističtější ,mnou restaurované,
nepodepsané dílo je dle zjištění v průběhu prací jistě z období baroka,tématicky věrnější původní idei.
Použití plátna ,barev i podkladu svědčí o velmi starém původu,
obraz byl kdysi vážně poškozen potrháním,došlo k nekvalitní opravě a podklížení pomocí vosku na nové plátno,
což zapříčinilo prolnutí špíny ze sterého plátna do malby a příjem další špíny během let do voskové mastnoty,
tím došlo ke změnění barev až do jejich chemické podstaty,tato  znečištění nejdou již nijak vyčistit aniž by nedošlo k odstranění malby.
Při tehdejší opravě došlo též k tmelení chybějícího plátna a zjednodušeným přemalbám ,
především tmavě hnědém odstínu v oblasti prosebníka a cesty pod kopyty koně.
Dále bylo poškozeno pozadí, hlava koně, oblečení a plášť ,rukavice i tvář jezdce.
Restaurování proběhlo citlivě tak,aby i nadále dílo působilo svým stářím na diváka realisticky.
Původně bylo dílo součástí nejspíše staršího,barokního,oltáře,
o čemž svědčí i tvar barokního napínacího rámu,nyní je vsazen do neogotického oltáře ,jehož rám zakrývá značnou  část malby.
Tento oltářní rám bylo nutno navrátit do původní podoby,neboť byl zbaven ozdob ve tvaru pozlacených růžiček ,
z nichž se zachovaly pouze tři, ostatní bylo nutno odlít dle originálů a upevnit do původních otvorů v rámu,
který bylo nutno opět nově vyzlatit  a vybarvit.

Více o historii kostela naleznete zde : http://www.tochovice.cz/body-zajmu-tochovice/turisticke-cile/kostel-sv-martina-0_10.html 
karel_skreta_doba_a_dilo.jpg
Začátek prací odstraňování vrchního laku a čištění
P1010001.JPG
P1010002.JPG
P1010009.JPG
P1010003.JPG
P1010004.JPG
P1010005.JPG
P1010006.JPG
P1010007.JPG
P1010008.JPG
P1010011.JPG
P1010012.JPG
P1010013.JPG
Obraz po vyčištění
P1010016.JPG
P1010017.JPG
P1010018.JPG
Domalba - první část
P1010001.JPG
P1010002.JPG
P1010003.JPG
Domalba - finále
P1010006.JPG
P1010007.JPG
P1010008.JPG
P1010009.JPG
Hotové restaurování stav před instalací
P1010008.JPG
P1010009.JPG
Zpět v kostele včetně rámu a nového podsvícení
P1010020.JPG
P1010021.JPG
P1010022.JPG
P1010023.JPG
Oltářní svícny pro kostel Sv. Martina v Tochovicích
P1010016.JPG
P1010017.JPG
Restaurování lampy věčného světla pro kostel Sv. Martina v Tochovicích
P1010018.JPG
P1010020.JPG
P1010021.JPG
Svícny - cínový a mosazné
005.JPG
014.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one